Frontpage Fakta og analyser Statistik Regionale & kommunale tal

Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Regionale & kommunale tal

Vindmølleindustriens branchestatistik for 2018 viser også vindmøllebranchens fordeling og betydning for de danske regioner og kommuner.

Vindmøllebranchen har i løbet af 2017 øget omsætningen med 13,7 pct. og ansat 2,3 pct. flere medarbejdere, så der i dag er 33.662 beskæftiget i branchen herhjemme. Tages gruppen af energiselskaber ud af beskæftigelsen, er den steget 2,1 pct. Vindmøllebranchens andel af de privatansatte i Danmark (uden energiselskaber) udgør 2,3 pct.

Statistikken viser, at vindmøllebranchen, og derved også størstedelen af de tilhørende arbejdspladser, primært befinder sig i de tre vestdanske regioner. Samtidig illustrerer statistikken, at vindmøllebranchen ikke er centreret omkring de største byer, men i stedet er markant til stede i mange yder- og landkommuner, hvor branchen bidrager mærkbart til jobskabelsen.
__________________________________________________________________

Fordeling af regional omsætning
Den samlede omsætning i vindmøllebranchen var i 2017 på 112,5 mia. kr. (ekskl. energiselskaber) fordelt efter virksomhedernes hovedsæde, hvoraf omsætning svarende til 72,5 mia. kr. var placeret i Region Midtjylland. I Region Syddanmark blev der i 2017 omsat for 16,2 mia. kr., mens der blev omsat for 13,5 mia. kr. i Region Hovedstaden, 5 mia. kr. i Region Nordjylland og 4,6 mia. kr. i Region Sjælland.
__________________________________________________________________

Regional omsætning vægtet efter beskæftigelse
Vægtes omsætningen efter hvor arbejdspladserne er placeret og ikke efter hovedsæde, ser fordelingen anderledes ud. Ud fra denne fordeling er Region Midtjylland mindre dominerende, men
dog stadig den største region med 40 pct. af omsætningen,Ved denne opgørelsesmetode står Region Syddanmark,ligesom i 2016, for godt en fjerdedel af den samlede omsætning inden for vindmølleindustrien.
__________________________________________________________________


 

Beskæftigelse, hele landet
Beskæftigelsen fulgte med udviklingen i omsætningen i 2017 og oplevede en 2,3 pct. stigning fra 2016 til 2017. Ved årets udgang var der således 33.662 ansatte i den danske vindmøllebranche.

Tages energiselskaber ud af regnestykket var 31.871 personer ansat i vindmøllebranchen i 2017, hvilket var en vækst på 2,1 pct
__________________________________________________________________

Beskæftigelse, fordelt på region
Hvis man kigger nærmere på den regionale beskæftigelse i vindmøllebranchen, står Region Midtjylland igen i spidsen for regionerne med 12.612 ansatte. Region Syddanmark er den region med næstflest ansatte i vindmøllebranchen med 8.581 fuldtidsbeskæftigede og derved 26,9 pct. af beskæftigelsen.

Samlet set arbejder 86 pct. af de ansatte i vindmøllebranchen vest uden for Region Hovedstaden.

__________________________________________________________________

Antal ansatte fordelt på kommuner
De ansatte i vindmøllebranchen er især koncentreret forskellige steder i Jylland og i stort omfang i det, der omtales som yder- og landkommunerne. 

Seneste nyt:

 

Bag om metoden

Vindmølleindustriens branchestatistik er udarbejdet af DAMVAD Analytics på baggrund af data fra Danmarks Statistik og SKAT. Statistikken omfatter alle virksomheder, der arbejder med vindenergi i Danmark og indeholder både varer og tjenesteydelser. Statistikken har desuden et mere detaljeret fokus på vindbranchen end lignende statistikker.

Den fulde metode for udarbejdelsen kan findes her.

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


 • Kommende aktiviteter

  Vi afholder løbende arrangementer for vores medlemmer, politikere, journalister og andre interessenter

 • Windpower Wiki

  Windpower Wiki er en omfattende introduktion til historien og teknologien bag vindmøller!

 • Stå stærkere med Vindmølleindustriens netværk

  Gennem sparring med branchekollegaer får du de bedste betingelser for at styrke din forretning.

 • Tal med den rette

  Se listen over medarbejdere i Vindmølleindustriens sekretariat


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf