Frontpage Fakta og analyser Statistik Nationale tal

Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Nationale tal

I 2017 steg omsætningen med 13,7 pct. og beskæftigelsen steg med 2,2 pct., så der ved udgangen af 2017 var 33.662 beskæftiget med vindenergi i Danmark. 2017 satte dermed ny omsætningsrekord for vindmølleindustrien i Danmark. 

Omsætningen i vindmøllebranchen steg fra 98,9 mia. kr. i 2016 til 112,5 mia. kr. i 2017, og samtidig oplevede beskæftigelsen en fremgang fra 32.905 ansatte i 2016 til 33.662 ansatte i 2017. Oven på en stigende eksport i 2016, var der i 2017 en lille tilbagegang. Eksporten faldt med 3 pct. til 54,4 mia. kr. fra 56,2 mia. kr., i 2016.
______________________________________________________________________

Omsætning
Omsætningen i den danske vindmøllebranche i 2017  steg 13,7 pct. fra 98,9 mia. kr. i 2016 til 112,5 mia. kr. i 2017. Dermed fortsatte de gode takter fra tidligere år. Omsætningen hos energiselskaber med vindaktiviteter steg også sidste år, og kombineres omsætningen fra energiselskaberne med resten af vindmøllebranchen, nåede omsætningen hele 143,9 mia. kr.
______________________________________________________________________

Eksport
Vindmøllebranchens eksport lød i 2017 på 54,4 mia. kr. Det er en beskeden tilbagegang på 3 pct. fra 56,2mia. kr. i 2016, hvilket skyldes, at antallet af bl.a. store havvindmølleprojekter svinger fra år til år og at det danske landvindmarked i 2017 og 2018 har aftaget en større andel af den danske produktion af vindmøller end vanligt.

Siden 2006 er eksporten fra vindmøllebranchen steget med 38 pct. 
______________________________________________________________________

Beskæftigelse
Beskæftigelsen fulgte med udviklingen i omsætningen i 2017 og oplevede en 2,3 pct. stigning fra 2016 til 2017. Ved årets udgang var der således 33.662 ansatte i den danske vindmøllebranche.

Tages energiselskaber ud af regnestykket var 31.871 personer ansat i vindmøllebranchen i 2017, hvilket var en vækst på 2,1 pct. 
______________________________________________________________________

Omsætning per medarbejder
Fra 2016 til 2017 er omsætningen pr. medarbejder steget med 360.000 kr. til 3,53 mio. kr. pr. medarbejder. Dermed fortsætter trenden siden 2010 med en støt stigende omsætning pr. medarbejder.
______________________________________________________________________
Andel af privatansatte
Ser man på, hvor stor en andel vindmøllebranchen udgør af den samlede private beskæftigelse i de fem regioner, er det i Region Midtjylland, at branchen har størst betydning, mens andelen af privatansatte, der arbejder med vindenergi på tværs af Danmark, er på 2,3 pct. 

_______________________________________________________________________

Uddannelsesniveau
Uddannelsesniveauet i vindmøllebranchen er uændret i 2016. Således er halvdelen af de ansatte i vindmøllebranchen (energiselskaber undtaget) faglærte, og godt hver fjerde har en kort eller mellemlang videregående uddannelse, 11 pct. har en lang videregående uddannelse og 11 pct. er ufaglærte. De ansatte i vindmøllebranchen er således forholdsvist godt uddannede, da 41 pct. af alle ansatte i den generelle industri er ufaglærte, og kun 8 pct. har en lang videregående uddannelse. 31,5 pct. i vindmøllebranchen har en videregående uddannelse, hvilket er betydeligt højere end hos industrien generelt, hvor kun 25 pct. har en videregående uddannelse.
______________________________________________________________________

Nøgletal fra Vindmølleindustriens Branchestatistik 2018 

 • Omsætningen i vindmøllebranchen var i 2017 på 112,5 mia. kr. Det svarer til en vækst på 13,7 pct. i forholdtil niveauet i 2016, hvor omsætningen var på 98,9 mia. kr.
   
 • Eksporten var i 2017 på 54,4 mia. kr. svarende til en tilbagegang på 3 pct.  i forhold til 2016, hvor den var på 56,2 mia. kr.
   
 • I 2017 var antallet af fuldtidsbeskæftigede i vindmøllebranchen på 33.662. Det er en fremgang på 2,2 pct. sammenholdt med 2016, hvor 32.905 var beskæftigede i vindmøllebranchen. 
 • Omsætningen pr. medarbejder er steget med 360.000 kr. til 3,53 mio. kr. i 2017.

Seneste nyt:

Gå i dybden

 

Bag om metoden

Vindmølleindustriens branchestatistik er udarbejdet af DAMVAD Analytics på baggrund af data fra Danmarks Statistik og SKAT. Statistikken omfatter alle virksomheder, der arbejder med vindenergi i Danmark og indeholder både varer og tjenesteydelser. Statistikken har desuden et mere detaljeret fokus på vindbranchen end lignende statistikker.

Den fulde metode for udarbejdelsen kan findes her (pdf).

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


 • Bliv medlem

  Vindmølleindustrien er branchens talerør og omdrejningspunkt. Læs om fordelene ved at være medlem.

 • Stå stærkere med Vindmølleindustriens netværk

  Gennem sparring med branchekollegaer får du de bedste betingelser for at styrke din forretning.

 • Tal med den rette

  Se listen over medarbejdere i Vindmølleindustriens sekretariat

 • Se alle medlemmer af Vindmølleindustrien

  Vindmølleindustrien repræsenterer mere end 200 vindvirksomheder


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf