Frontpage Fakta og analyser Statistik Nationale tal

Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Nationale tal

I 2016 steg omsætningen og eksporten med tocifret procentrater og beskæftigelsen steg med 6,2 pct., så der ved udgangen af 2016 var 32.898 beskæftiget med vindenergi i Danmark. 2016 var dermed det bedste år for vindmølleindustrien i Danmark siden finanskrisen.

Omsætningen i vindmøllebranchen steg fra 106,6 mia. kr. i 2015 til 118,1 mia. kr. i 2016, og samtidig oplevede beskæftigelsen en fremgang fra 30.985 ansatte i 2015 til 32.898 ansatte i 2016. Oven på et fald i den samlede vindeksport i 2015, var 2016 derimod et godt år. Eksporten steg med 16 pct. til 55,6 mia. kr. fra 47,9 mia. kr., i 2015, og den nærmer sig nu igen niveauet i perioden op til finanskrisen.
______________________________________________________________________

Omsætning
Omsætningen i den danske vindmøllebranche i 2016  steg 10,3 pct. fra 88,7 mia. kr. i 2015 til 97,8 mia. kr. i 2016. Dermed fortsatte de gode takter fra tidligere år. Omsætningen hos energiselskaber med vindaktiviteter steg også sidste år, og kombineres omsætningen fra energiselskaberne med resten af vindmøllebranchen, nåede omsætningen hele 118,1 mia. kr.
______________________________________________________________________

Eksport
Vindmøllebranchens eksport lød i 2017 på 54,4 mia. kr. Det er en beskeden tilbagegang på 3 pct. fra 55,6 mia. kr. i 2016, hvilket skyldes, at antallet af bl.a. store havvindmølleprojekter svinger fra år til år og at det danske landvindmarked i 2017 og 2018 har aftaget en større andel af den danske produktion af vindmøller end vanligt.

Siden 2006 er eksporten fra vindmøllebranchen steget med 38 pct. 
______________________________________________________________________

Beskæftigelse
Beskæftigelsen fulgte med udviklingen i omsætningen og eksporten i 2016 og oplevede en 6,2 pct. stigning fra 2015 til 2016. Ved årets udgang var der således 32.898 ansatte i den danske vindmøllebranche.

Tages energiselskaber ud af regnestykket var 31.194 personer ansat i vindmøllebranchen i 2016, hvilket var en vækst på 5,8 pct. 
______________________________________________________________________

Omsætning per medarbejder
Fra 2015 til 2016 er omsætningen pr. medarbejder steget med godt 100.000 kr. til 3,14 mio. kr. pr. medarbejder. Dermed fortsætter trenden siden 2010 med en støt stigende omsætning pr. medarbejder.
______________________________________________________________________
Andel af privatansatte
Ser man på, hvor stor en andel vindmøllebranchen udgør af den samlede private beskæftigelse i de fem regioner, er det i Region Midtjylland, at branchen har størst betydning, mens andelen af privatansatte, der arbejder med vindenergi på tværs af Danmark, er på 2,2 pct. 

_______________________________________________________________________

Uddannelsesniveau
Uddannelsesniveauet i vindmøllebranchen er uændret fra 2015. Således er næsten halvdelen af de ansatte i vindmøllebranchen (energiselskaber undtaget) faglærte, og godt hver fjerde har en kort eller mellemlang videregående uddannelse, 14 pct. har en lang videregående uddannelse og blot 11 pct. er ufaglærte. De ansatte i vindmøllebranchen er således forholdsvist godt uddannede, da 30 pct. af alle ansatte i den generelle industri er ufaglærte, og kun 8 pct. har en lang videregående uddannelse. 41 pct. i vindmøllebranchen har en videregående uddannelse, hvilket er betydeligt højere end hos industrien generelt, hvor kun 25 pct. har en videregående uddannelse.

To ud af tre ansatte i vindmøllebranchen arbejder med forarbejdning eller produktion
______________________________________________________________________

Nøgletal fra Vindmølleindustriens Branchestatistik 2017 

 • Omsætningen i vindmøllebranchen var i 2016 på 97,8 mia. kr. Det svarer til en vækst på 10,3 pct. i forholdtil niveauet i 2015, hvor omsætningen var på 88,7 mia. kr.
   
 • Eksporten var i 2016 på 55,6 mia. kr. svarende til en stigning på 16 pct. i forhold til 2015, hvor den var på 47,9 mia. kr.
   
 • I 2016 var antallet af fuldtidsbeskæftigede i vindmøllebranchen på 32.898. Det er en fremgang på 6,2 pct. sammenholdt med 2015, hvor 30.985 var beskæftigede i vindmøllebranchen. 
 • Omsætningen pr. medarbejder er steget med godt 100.000 kr. til 3,14 mio. kr. i 2016

Seneste nyt:

Gå i dybden

 

Bag om metoden

Vindmølleindustriens branchestatistik er udarbejdet af DAMVAD Analytics på baggrund af data fra Danmarks Statistik og SKAT. Statistikken omfatter alle virksomheder, der arbejder med vindenergi i Danmark og indeholder både varer og tjenesteydelser. Statistikken har desuden et mere detaljeret fokus på vindbranchen end lignende statistikker.

Den fulde metode for udarbejdelsen kan findes her (pdf).

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


 • Bliv medlem

  Vindmølleindustrien er branchens talerør og omdrejningspunkt. Læs om fordelene ved at være medlem.

 • Windpower Wiki

  Windpower Wiki er en omfattende introduktion til historien og teknologien bag vindmøller!

 • Stå stærkere med Vindmølleindustriens netværk

  Gennem sparring med branchekollegaer får du de bedste betingelser for at styrke din forretning.

 • Tal med den rette

  Se listen over medarbejdere i Vindmølleindustriens sekretariat


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf