Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2018 Radarteknologi fremmer naboskab til vindmøller

31.10.18

Radarteknologi fremmer naboskab til vindmøller

Testcenteret i Østerild er ikke kun forbeholdt test af vindmøller. Området bruges også til at teste radarteknologi, der automatisk tænder og slukker møllernes lysmarkering, hvis et fly nærmer sig. Erfaringerne er positive viser projekt.

Lars Nørregaard fra teknologivirksomheden Terma, der beskæftiger sig med udstyr til luftfart, forsvar og sikkerhed, var første taler ved oplægget ”Social acceptability and environment” til Wind Energy Denmark 2018.

Særligt udstyr til luftfart er blevet aktuelt, i takt med at vindmøller har nået en højde, der potentielt kan forstyrre flytrafikken.

Derfor er radarer, der kan opfange fly og helikoptere, for herefter at tænde for signallys, blevet en ny forretning for Terma. En af de åbenlyse fordele ved den radarbaserede lysmarkering er, at tiden hvor markeringslysene er tændt også mindskes.

Førhen har lys på møllerne stået tændt fra mørkets frembryd, hvilket har medvirket til frustration blandt borgere, der bor tæt på vindmølletestcenteret. For at mindske frustrationen har Terma installeret radarcensorer på testmøllerne i Østerild.

”Radarløsningen er den første af sin art i Danmark, og med løsningen har vi været i stand til at holde lyset slukket i 93 pct. af tiden,” sagde Lars Nørregaard, Director for Defence Solutions i Terma, og understregede, at slukketiden med tiden vil kunne øges.

Opbakning til radarløsning
Som konsekvens af det slukkede lys har adjunkt Sara Bjørn Aaen fra Aalborg Universitet gennemført studiet: ”Radar-styret lysafmærkning på det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild”.

I den konkluderende del af oplægget, kunne Sara Bjørn Aaen udlægge et par punkter, der også var konklusionen på hendes projekt om Østerild og radar-styret lys: ”Efter radarerne blev installeret faldt den generelle opfattelse af området [Østerild, red.]”, hvilket dog kan tilskyndes, at der efter installationen var mere opmærksomhed på vindmøllerne, som Sara selv siger: ”Beboerne forventede at lyset ville være fuldstændig slukket efter installationen af raderne.”, og at: ”Jo mere opmærksom, desto mere irritabel”.

De adspurgte naboer til testcenteret i Østerild blev bedt om at vurdere lyset fra vindmøllerne før og efter radarløsningen. På en skala fra 1-5, hvor 1 svarede til at være helt upåvirket, var medianen faldet med ét point, fra 4 til 3, efter installationen af radarsystemet på møllerne.

Fakta
I Danmark skal alle vindmøller over 150 meter være påmonteret lys sådan at fly og helikoptere kan se møllerne. Østerild er det første sted, hvor en automatisk radarløsning testes. Løsningen fungerer så godt, at energiselskabet Vattenfall har ansøgt om at bruge teknologien på havvindmølleparkerne Vesterhav Syd & Nord.

Wind Energy Denmark 2018

Konferencen og udstillingen Wind Energy Denmark samler årligt den danske og internationale vindindustri og forskningsverden til diskussioner om innovation, teknologiudvikling og tættere samarbejde mellem den akademiske verden og industrien.

I år afholdes Wind Energy Denmark i Hedensted hos Skagen Blade Technology, hvor mere end 35 sessioner bliver afholdt med over 100 talere.

Læs mere på www.windenergydenmark.dk

 


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf