Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2018 2017 gav omsætningsrekord i den danske vindmølleindustri

12.06.18

2017 gav omsætningsrekord i den danske vindmølleindustri

Pressemeddelelse

Den danske vindmølleindustri satte omsætningsrekord i 2017 med en stigning på 13,7 pct. til 112,5 mia. kr. sammenlignet med forrige år. Omsætningen landede i 2017 dermed næsten 10 mia. kr. højere end i 2008, der var det hidtidige rekordår.  Fuldtidsbeskæftigelsen steg med 757 årsværk til 33.662, hvilket svarer til en fremgang på 2,3 pct. Det fremgår af nye tal fra Vindmølleindustriens Branchestatistik 2018, udarbejdet af DAMVAD Analytics.

Tal fra Vindmølleindustrien Branchestatistik 2018 viser, at den danske vindmølleindustris omsætning nåede helt nye højder i 2017. Virksomhederne i vindmølleindustrien omsatte for 112,5 mia. kr., og lagt sammen med omsætningen fra energiselskaber med vindaktiviteter nåede omsætningen hele 143,8 mia. kr.

Branchen fik tilført 757 nye årsværk, svarende til en vækst på 2,3 pct. Ved udgangen af 2017 var der 33.662 ansat i vindmølleindustrien inkl. energiselskaber.

”2017 var et udfordrende år i branchen, hvor prispres og international konkurrence tog til i fart. Derfor er det særdeles glædeligt, at vindbranchen gik så markant frem i året og nu er på et hidtil uset niveau ligesom branchen havde en pæn nettofremgang i antallet af ansatte,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien og fortsætter:

”Siden 2010 er omsætningen i vindmølleindustrien steget 47,8 pct., hvilket understreger, at der er efterspørgsel efter de produkter og services som vindmølleindustrien leverer. Det gælder også for antallet af fuldtidsbeskæftigede i hele vindmøllebranchen, der er gået 11,8 pct. frem siden 2014, trods den intensiverede globale konkurrence.”

Omsætningen per medarbejder var i 2017 på godt 3,5 mio. kr., hvilket er det højeste niveau i de år, hvor Vindmølleindustrien har udarbejdet sin branchestatistik.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Fortsat vækst kræver politisk indsats
Vindmølleindustriens virksomheder er placeret rundt i hele Danmark, og i 2017 steg antallet af beskæftigede i tre ud af fem regioner.  Væksten var størst i Region Sjælland med 10,7 pct. svarende til 210 nye ansatte efterfulgt af Region Syddanmark med 6,2 pct., svarende til 501 nye ansatte. Vindmølleindustriens tilstedeværelse i Danmark medfører, at 2,3 pct. af alle privatansatte sidste år arbejdede i vindmølleindustrien.

”Der er fortsat et stort potentiale for vækst og jobskabelse fordi verden efterspørger danske løsninger på vindområdet. Det viser tallene for 2017 klart, men samtidig er det vigtigt at understrege, at en fortsat fremgang kræver, at vi i Danmark fastholder vores satsning på vindenergi på land og hav. Uden hjemmemarked og fremragende vilkår for bl.a. test og innovation, så vurderer jeg, at det bliver svært at fastholde vores globale førerposition, som har ledt til væksten i branchen,” siger Jan Hylleberg med reference til de igangværende politiske forhandlinger om en ny energiaftale.

Branchestatistik 2018

Læs mere om udviklingen i omsætningen og beskæftigelsen i vindmølleindustrien i 2017.

Om analysen

Vindmølleindustriens Branchestatistik er udarbejdet af DAMVAD Analytics og er baseret på data fra Danmarks Statistik. Analysen dækker alle virksomheder, der arbejder med vindenergi i Danmark i alle brancher. Analysen indeholder også data fra de 13 største energiselskaber med aktiviteter inden for vind. Disse tal kommer fra virksomhedernes regnskaber.  

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf