Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2018 Vestas: Vind skal være den dominerende energiteknologi

22.03.18

Vestas: Vind skal være den dominerende energiteknologi

Vestas’ topchef Anders Runevad havde et klart budskab med til deltagerne ved Vindmølleindustriens årsmøde: Vind er i dag en mainstream teknologi og forude venter den klare ambition, at vindenergi skal være den dominerende energiteknologi i verden.

Måske skal man være lidt skizofren for at begå sig i vindmølleindustrien. På den ene side er der historisk stor tilslutning til vindenergi og andre vedvarende energiformer, men på den anden står udfordringerne i kø sammen med den næste konkurrent, der vil tage andele i den voksende vindmølleindustri.

Konkret har 93 af verdens lande definerede mål for vedvarende energi, to tredjedele af alle energiinvesteringer sidste år var rettet mod vedvarende energi og endelig tager konventionelle virksomheder mere og mere ansvar og investerer bl.a. gennem PPA’er i vedvarende energi.

Udfordringerne er i høj grad defineret af, at verdens energisystemer skal omstilles til at håndtere den grønne strøm, der fremadrettet vil blive produceret endnu mere af samtidig med, at prisen på bl.a. vindteknologi falder drastisk, bl.a. på grund af teknologineutral konkurrence, og dermed lægger pres på den kendte værdikæde.

Både muligheder og udfordringer udgjorde kernen i Anders Runevads keynote tale til Vindmølleindustriens årsmøde, 22. marts 2018.

”Vindenergi er gået fra at være en nicheteknologi i et stort marked til i dag at være en mainstream teknologi, hvor vind sidste år dækkede 20 pct. af al nybygget energiteknologi. Over en 20-årig periode er prisen på vindenergi faldet 80 pct., og det gør vind til den mest konkurrencedygtige nybyggede energiteknologi i mange dele af verden,” sagde CEO for verdens største vindmølleproducent, Vestas, og påpegede videre:

”Vi skal nu sikre, at vindenergi bliver den dominerende form for elektricitetsproduktion (i verden, red.) og i stigende omfang gøre strøm fra vindmøller til en del af selve energisystemet.”

Agilitet og værdiskabelse foran alt andet
Som også Vestas’ vision i dag afspejler, så er vindindustrien på vej i retning af at skulle levere energiløsninger, frem for at levere udelukkende vindmøller.

"Jeg kan med sikkerhed sige, at alle i dette rum er udsat for nye realiteter på markedet. Vores svar i branchen må være at forblive fleksible og agile og samtidig være meget klare på, hvor vi tilfører værdi til den voksende industri. Derfor skal fokus også flyttes fra et snævert fokus på omkostninger og over mod større værdiskabelse,” sagde Anders Runevad med reference til, at branchen skal have endnu mere fokus på ydelser, der bidrager til balanceret og dynamisk forbrug af elektricitet i fremtidens energisystemer.

”Vindindustrien har vokset sig til at være den stærkeste vedvarende energiteknologi i dag, og denne position skal vi udnytte, så vi i endnu højere grad leverer konkurrencedygtige energisystemer,” sagde Anders Runevad.

Skiftet har stor betydning for den eksisterende værdikæde i vindmøllebranchen, og derfor var Vindmølleindustriens adm. direktør, Jan Hylleberg, ikke sen til at spørge konkret til, hvad topchefen mente om betydningen for netop værdikæden, bl.a. i Danmark.

”I Vestas skal vi gøre vores leverandørkæde bredere for at bevæge os fra fokus på vindenergi til bredere energisystem-løsninger. Vi har selvfølgelig brug for al den hjælp, vi kan få og vi er interesserede i alle leverandører og partnere, der kan hjælpe os med at gøre denne overgang så kort som mulig,” sagde Runevad og understregede for de fremmødte, at det absolutte kerne fokusområde for Vestas fortsat er at nedbringe prisen på vindenergi.

Danmark spiller afgørende rolle
Ifølge Anders Runevad er Danmark et godt eksempel for andre lande, når det kommer til udnyttelsen af vedvarende energi fra bl.a. vindmøller. Dog skal Danmark ikke hvile på laurbærrene, da der fremadrettet venter store udfordringer.

”Danmark er og har været en pioner og forbillede historisk, og som vindindustri skal vi sørge for, at Danmark forbliver et forbillede også på morgendagens energimarkeder. Et marked der omsider realiserer det fulde potentiale af vedvarende energi og omfavner et fossilfrit energisystem. Det er det, som den kommende danske energiaftale for alvor skal handle om, og os der er samlet i dette rum, skal sige dette så højt og klart, som vi kan,” afsluttede Anders Runevad.

 


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf