Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2018 Tre skarpe om fremtidens værdikædesamarbejde

08.03.18

Tre skarpe om fremtidens værdikædesamarbejde

Til Vindmølleindustriens årsmøde ”Vind i en ny virkelighed” stiller vi skarpt på, hvordan vindbranchen navigerer i den nye virkelighed og særligt, hvordan branchens samarbejdsrelationer vil forandre sig i de kommende år. Megatrends som globalisering og et integreret energisystem sætter rammen for nye samarbejdskonstellationer.


Med over 500 mia. US dollars på spil i vindmarkedet i årene frem mod 2025 er de globale indtjeningsmuligheder for vindindustrien enorme. Alligevel er der et stort prispres og teknologiudviklingspres på den enkelte virksomhed, skabt af de globale elmarkeder og de fundamentale forandringer i verdens energisystemer. Så hvordan sikrer den danske værdikæde sig sin del af det enorme potentiale og samtidig modstår det pres, der hviler på branchens skuldre? Som optakt til debatterne på Årsmøde 2018 giver vi her tre skarpe bud.

Size does matter
En af de tendenser, der har præget vinindustrien de seneste år, er, at de aktører der sidder på toppen af værdikæden har vokset sig større, både organisk men i høj grad også via konsolidering, fusionering og opkøb. Velkendte eksempler på nye konstellationer som følge her af er Siemens Gamesa, LM Wind Power – a GE Renewable Energy business og Nordex Acciona.

Disse sammenlægninger i toppen af værdikæden har medført – og vil fortsat medføre, en trickle-down effekt ned igennem resten af værdikæden. Vindmølleindustriens leverandøranalyse for 2017 viste da også, at næsten halvdelen af de adspurgte virksomheder pegede på konsolidering som det forhold, der ville ændre branchen mest det kommende år. Det forstår man godt, for i takt med at virksomhederne i toppen af værdikæden bliver mere globale, forventer de også et globalt mind-set og globalt logistisk setup fra sine leverandører og samarbejdspartnere.

Globalt udsyn er en betingelse for overlevelse
Hvis din virksomhed skal have en del af det iboende vækstpotentiale der er i den globale vindindustri, så er et globalt udsyn en af betingelserne, i takt med at værdikæden flytter sig fra at være lokal til global. Groft sagt, hvis din virksomheds fremtidige ideer og produkter ikke kan globaliseres, så er de ikke en del af fremtiden.

Derfor er global tilstedeværelse og globaliseringens effekt et af hovedtemaerne, når den danske vindbranche samles d. 22. marts og diskuterer fremtidens vinderstrategier. For i og med at afstanden imellem markederne bliver stadig mindre, bliver konkurrenterne tilsvarende flere. Et globalt produktions- og distributionsnetværk er efterhånden lige så vitalt, som de egenskaber dit produkt har.

Den danske vindindustri har i lang tid ligget forrest i feltet, når det kommer til kvalitet og know-how; vi er specialister. Men hvis det i fremtiden betyder mindre at være dygtig, og mere at være global, så er det måske tid til at løfte blikket og overveje, om din tætteste fremtidige konkurrent er i Slagelse eller Shanghai. Eller om din største konkurrent slet og ret ikke er på markedet endnu, men ligger og lurer i horisonten i form af de store globale virksomheder, som blot venter på det rette tidspunkt for at træde ind på markedet. Og hvis det er tilfældet, hvordan ændre det så dit forhold til virksomheden i Slagelse?

Læs også: Globalisering og integrerede energisystemer er megatrends i fremtidens vind

Alliancerne bliver afgørende
Forskellen imellem konkurrent og kammerat kan være papirstynd, hvis man samles om en fælles udfordring, og for at den danske værdikæde bedst bereder sig på fremtidens konkurrencesituation, bør vi så ikke overveje om de konkurrenter, der bor i baghaven, er mere værd som samarbejdspartnere, når prispres og teknologiudviklingspres kommer rullende?

 For med stigende krav om innovative produkter og global tilstedeværelse, så er løsningerne at forme nye alliancer på tværs af værdikæden, for på den måde at stå stærkere – det er sagt før, men mere aktuelt end nogensinde.

Også forandringerne i verdens energisystemer, hvor digitalisering, decentralisering, høje VE-andele og elektrificeringen af varme- og transportsektoren kalder på nye innovative løsninger. Vind skal fremover spille sammen med sol og lagring i hybridløsninger, og her skal vind kunne sikre netstabiliteten og i det hele taget agere rygrad i fremtidens energisystem.

Det betyder, at vi fremover ser, at vindværdikæden lapper over med nye værdikæder. Vi bliver aktører i andre i værdikæder, og andre værdikæder bliver i høj grad aktører i vores, så innovative alliancer uden for den traditionelle vindværdikæde kan være netop det, der bringer virksomheden i front i forhold til prispresset, teknologiudviklingspresset og kampen om de 500 mia. US dollars frem mod 2025.

 

ÅRSMØDE 2018

Vindmølleindustriens Generalforsamling og Årsmøde 2018 afholdes torsdag d. 22. marts 2018 hos Vestas i Ørestaden, København.

Årsmødet er i år tilrettelagt som en fælles strategidag, hvor vi bringer den enorme viden, der er i medlemskredsen, i spil. Dagen byder på inspirerende oplæg, udsyn, store tanker, livlig debat og vigtige beslutninger for vindbranchen og de enkelte virksomheder. 

Arrangementet er eksklusivt for medlemmer.

TILMELD DIG HER

GENERALFORSAMLING 2018

Vindmølleindustriens generalforsamling 2018 finder sted torsdag d. 22. marts 2018 kl. 09.30-11.15, umiddelbart inden foreningens Årsmøde 2018.

Generalforsamlingen holdes i Copenhagen Towers hos Vestas Wind Systems, Ørestads Boulevard 108, 2300 København S. 

Læs mere her

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf