Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2018 Nyt transport & logistiknetværk ser på udfordringer i vejnettet

08.03.18

Nyt transport & logistiknetværk ser på udfordringer i vejnettet

Vindmølleindustriens nye transport & logistiknetværk har netop holdt første møde. Netværket har til formål at samle centrale aktører og arbejde med de temaer og problemstillinger, som medlemmerne har behov for.

En række medlemmer har udtrykt ønske om, at Vindmølleindustrien opretter et nyt netværk med fokus på transport & logistik, og i denne uge blev det første møde i netværket afholdt. 

På mødet, hvor Valmont SM i Rødekro var vært, kom de deltagende virksomheder med input til, hvilke problemstillinger, der er relevante at fokusere på i netværket. Udover sparring og videndeling mellem virksomhederne er der også lagt op til, at netværket på sigt kan se på områder med potentiale for standardisering i branchen, fx. løfte- og håndteringsgrej. Også emner af mere politisk karakter som fx. stigende krav til vindmølletransporter på det danske vejnet satte medlemmerne fokus på ved det første møde.

Læs også: Nu indføres spærretider for vindmølletransporter

Deltagelse fra havne, producenter og transportvirksomheder
Netværkets første møde havde deltagelse fra såvel vindmølleproducenter, havne og transport- og logistikvirksomheder, som alle kom med deres indspark til konkrete problematikker, man bør samarbejde om at løse, for at sikre bedst mulige betingelser for en gnidningsfri infrastruktur, når vindmøllekomponenter transporteres fra produktionsvirksomhederne og ud til kunderne.
 
Et af de politiske temaer, der var genstand for dialog på mødet, var bl.a. stramninger af de tidsrum, hvor der må køres transporter om natten, og desuden at det fremadrettet vil være sværere at køre flere meget brede komponenter ad gangen. Således har politiet lagt op til, at brede komponenter skal køres i en vinklet opstilling på trailere og blokvogne, for på den måde at begrænse særtransporternes bredde. Udfordringen er her, at der kan køres med langt færre komponenter af gangen. 

Er du interesseret i at deltage i Transport & logistiknetværket, så kontakt chefkonsulent Anja Pedersen, ap@windpower.org.

Kontakt

Anja Pedersen

Anja Pedersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Chefkonsulent

Home Telefon: +45 3373 0336

Email:

Vindmølleindustriens netværk

Læs mere om Vindmølleindustriens forskellige netværk her

Se netværksbrochure


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf