Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2018 Ny national vindtunnel styrker forskningen i aerodynamik og støj

11.04.18

Ny national vindtunnel styrker forskningen i aerodynamik og støj

Tirsdag den 10. april åbnede DTU Vindenergi den nye Nationale Vindtunnel, Poul la Cour Vindtunnel, på DTU Risø Campus. Vindtunnelen udbygger den nationale forskningsinfrastruktur i Danmark og skal betjene både forskningsinstitutioner og vindbranchen globalt med unikke testmuligheder inden for aerodynamik og støjmåling.
 
Repræsentanter fra forskningsverdenen og vindindustrien var mødt op for at overvære åbningen af Poul la Cour Vindtunnelen, som er en af de største universitetsejede vindtunneler i verden og unik både i forhold til størrelse, strømningshastighed og mulighed for at kombinere målinger af aerodynamik og støj.  
 
”Danmark er verdensførende i aerodynamik og det skal vi fortsætte med at være. Med denne nye vindtunnel vil vi i de kommende år tage endnu et kvantespring i vores forståelse af aerodynamik og støjmåling,” sagde DTU Rektor, Anders Bjarklev, i sin indvielsestale.

Med en maksimal vindhastighed på op til 400 km/t, svarende til tre gange orkanstyrke, bliver det muligt at teste, hvordan fx en vingesektion modstår aerodynamisk pres og isolere støjmålingen på det enkelte element gennem mikrofoner placeret uden for selve strømningen.
 
Færdiggørelsen af vindtunnelen er foregået henover efteråret, og de første forårsmåneder af 2018 er blevet brugt på at gennemføre de første tests af tunnelen. Til Energy Supply har seniorforsker og ansvarlig for tunnelen, Christian Bak, udtalt, at testene har været en stor succes, og at tunnelen er adskillige procenter mere effektiv end forventet. 
 
Vestas melder sig klar
Blandt dem, der hilser den nye testfacilitet velkommen, er Vestas CTO, Anders Vedel, som ser positivt på muligheden for at udføre nye test på dansk grund.
 
”Vestas har primært benyttet testfaciliteter i Tyskland og USA, men med denne nye vindtunnel her på DTU Risø har vi nu muligheden for at bringe dette arbejde tilbage til Danmark.” 
 
Ifølge DTU Vindenergi er der allerede lavet kontakter med flere virksomheder, der vil benytte vindtunnelen til test af vindmøllekomponenter.
 
Åben til september
Selvom den officielle indvielse nu har fundet sted, vil det først være til september, at virksomheder og samarbejdspartnere får mulighed for at anvende vindtunnellen til at udføre test. DTU har meldt ud, at 1. september er skæringsdatoen for, hvornår man vil kunne lave test i vindtunnelen.
 
”Der er mange ting i tunnelen, som skal virke og dokumenteres, før end at vi kan teste for eksempel virksomheder, så vi skal bruge nogle måneder på at lære tunnelen at kende”, udtaler Christian Bak.
 

FAKTA

Den Nationale Vindtunnel har fået tilnavnet Poul la Cour Vindtunnel som en hyldest til den danske vindpioner Poul La Cour, der tilbage i 1890erne var den første i Danmark til at udvikle vindmøller til fremstilling af elektricitet. 
 
Tunnelen har kostet 85 mio. kroner, som finansieres af 
  • DTU: 41 mio kr
  • Styrelsen for Forskning og Uddannelse: 40 mio kr
  • Region Sjælland: 4 mio kr.

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf