Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2018 Klar pipeline, mere elektrificering og nye gulerødder fyldte i politisk debat

27.03.18

Klar pipeline, mere elektrificering og nye gulerødder fyldte i politisk debat

Regeringens udspil til en ny energiaftale blev ikke den julegave, som energibranchen havde håbet på sidste år, og nu heller ikke et påskeæg. For at løfte lidt af sløret for regeringens udspil og de kommende forhandlinger var gruppeformand Mette Abildgaard (K) og energiordfører Jens Joel (S) inviteret til Vindmølleindustriens årsmøde 22. marts.

Kompleksitet, høje forventninger og svære interne regeringsforhandlinger er nogle af årsager til, at det kommende udspil til energiforliget er forsinket. Vindmølleindustriens præsenterede i sidste uge 8 konkrete anbefalinger, der vil bidrage til et energiforlig, der også for de kommende 10 år vil sætte internationale standarder og bringe den grønne omstilling i den rigtige retning.

En række af Vindmølleindustriens anbefalinger er allerede del af de politiske overvejelser, der ligger forud for de kommende forhandlinger, herunder blandt andet vigtigheden af elektrificering og løbende justeringer af de politiske ambitioner.

”Det har været vigtigt for os konservative, at udspillet ikke bliver noget udefinerbart, som man bare kan tage stilling til på et eller andet tidspunkt. Vi skal have præcise aftaler for, hvornår vi skal træffe de endelige beslutninger i forhold til, hvad der skal ske eksempelvis fra 2025 og frem. Vi ser gerne, at vi igen får lavet et bredt forlig, fordi det giver stabilitet for branchen,” sagde Mette Abildgaard i debatten.

”Overskriften på det næste energiforlig er jo i virkeligheden, hvordan vi tager de næste skridt i den grønne omstilling. Foruden udbygningen med vedvarende energi, så handler det næste forlig også om, at vi ikke kun skal være verdensmester i at producere grøn strøm, men også i at bruge den og til at lagre den til de dage, hvor det ikke blæser, da det er forudsætningen for, at vi kan lave et effektivt system, som også bliver en eksport fremadrettet,” sagde Jens Joel.

Klar pipeline for udbygning
Blandt de tiltag, som vindbranchen har behov for, er en stabil og klar plan for udbygning med såvel havvind og landvind i årene efter 2020. Hertil kommer et klar behov for, at ambitionerne for vedvarende energi hæves til mere end de mindst 50 pct., som regeringen allerede nu har bebudet, vil være sigtelinjen i det kommende udspil.

”Vi skal fastholde vores momentum i forhold til udbygningen med vedvarende energi, så når Kriegers Flak står færdig i 2021, skal vi ikke have et langt hul, hvor vi ikke får udbygget til havs i Danmark. Så skal vi naturligvis holde fast i udbygningen også på land, hvad end det er med landvind eller sol. Det vil også være en del, af det udspil, der kommer,” sagde Mette Abildgaard.

”Vi synes, at det er ekstremt vigtigt, at man ikke kun har et mål for andelen af vedvarende energi i 2030, men at vi også tager fat i at have nogle andre områder, hvor vi holder øje med om det går den rigtige vej. Vi vil for eksempel gerne have mål for om vi får elektrificeret transportsektoren og varmesektoren og at der er en energieffektiviseringsindsats,” sagde Jens Joel.

Vindmølleindustrien har tidligere peget på, at vindenergi fra midten af 2020’erne kan være tilskudsfri. Dette kræver dog, at der fra politisk hold er villighed til at se på den risikoprofil, som ligger i investeringerne i havvind. Et element, som bl.a. Socialdemokratiet er villig til at se på.

”Vi har forhåbninger om, at man vil lytte mere til industrien end sidste gang (aftalen om vind og sol, red.) ift. valg af støttemodeller fordi vi synes, at branchen har ret når de siger, at man hurtigere kan komme af støtten og man kan få mere vedvarende energi for de samme penge ved at lave en afregningsmodel, der tager noget af risikoen væk fra erhvervslivet, og det synes vi vil være fornuftigt også i energiforliget,” sagde Jens Joel og pointerede videre:

”Vi skal være glade for, at vi skal bruge færre penge på at støtte sol og vind de kommende år, men vi skal ikke falde i den grøft, der hedder, at det ikke koster noget at lave grøn omstilling, for så koster det bare nogle nye steder. Vi skal investere i en forskningsindsats og systemintegration og lagring og andre dele, der koster.”

Incitamenter på land skal genetableres
En af de klare udfordringer, der venter i de kommende forhandlinger omhandler landvind, hvor der skal skabes lige og fair rammer for konkurrencen mellem sol og vind, der fremadrettet skal konkurrere om tilskudskronerne. I dag er der ikke lige regler fra kommune til kommune, og derfor er det svært, at byde ind på lige vilkår i de kommende udbudsrunder, har Vindmølleindustrien tidligere peget på. Senest har Vindmølleindustrien foreslået en revideret planlægningsmodel, der skal afhjælpe dette.

”Det ved jeg er en af de store udfordringer, vi har med udbygningen med vind på land herhjemme, særligt, hvis vi gerne vil opstille højere vindmøller end vi kan i dag, så der bliver vi nødt til at udvikle vores metoder herhjemme for, hvordan vi gør det. Det er meget wild west lige nu og her har vi brug for at finde nogle bedre løsninger,” sagde Mette Abildgaard.

”Vi er nødt til at rette på, at man ved den seneste aftale om udbygning på land (aftale mellem regeringen og DF i 2017, red.) fjernede nogle af de gulerødder, der er, som ikke var vildt gode, men så skal vi bruge den anledning der kommer til at indbygge nogle nye initiativer,” påpegede Jens Joel også.

Regeringen forventer efter sigende at lancere deres udspil til energiaftalen i ugerne efter påske.

Læs også: Vestas: Vind skal være den dominerende energiteknologi

 


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf