Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2018 Helbredsanalyse finder ingen klar risiko ved vindmøllestøj

07.03.18

Helbredsanalyse finder ingen klar risiko ved vindmøllestøj

Første artikel i en serie af seks artikler om potentielle helbredseffekter af vindmøllestøj er netop publiceret. Studiet viser ingen klar sammenhæng mellem korttidseffekterne af vindmøllestøj og blodpropper i hhv. hjerne og hjerte.

Efter knap fem års forskning har Kræftens Bekæmpelse offentliggjort den første artikel om helbredskonsekvenserne ved vindmøllestøj. Artiklen finder ikke, at der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem blodpropper i hhv. hjerne og hjerte ved korttidsudsættelse for vindmøllestøj. Artiklen, der er peer reviewed og offentliggjort i Environment International, antyder dog en mulig sammenhæng mellem lavfrekvent støj på mere end 15 dB og blodpropper om natten, men fundet kan også tilskrives ”chance”, altså tilfældigheder, konkluderer forskerne.

”Efter lang tids venten og megen debat om vindmøllestøj og helbred har vi nu et første resultat, der ikke finder en statistisk signifikant sammenhæng mellem vindmøllestøj og korttidseffekter på hjerte-kar. Jeg håber, at vi forhåbentlig inden længe kan få de øvrige artikler fremlagt, sådan at debatten om helbredseffekter kan ske på et samlet grundlag med den seneste viden på området,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.

Konkret lyder konklusionen i artiklen:

“The results did not show conclusive evidence of an association between nighttime WTN (vindmøllestøj, red.) and MI (blodprop i hjertet, red.) or stroke (blodprop i hjernen, red.). However, for the relatively few situations with high indoor LF (lavkrekvent støj, red.) WTN, higher risk estimates were consistently observed. A similar association was not consistently seen for outdoor WTN. The results indicate that WTN penetrating residences at night may act as a trigger of MI and stroke. The results may be due to chance and justify no firm conclusion before reproduced in other populations.”

Læs også: Helbredsundersøgelse: Resultater suppleres af myndighedsanbefalinger

Klar udmelding fra myndighederne
Det var i 2013, at et trekløver bestående af det daværende Sundhedsministerium, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet igangsatte undersøgelsen. I en pressemeddelelse dateret 7. marts 2018 skriver de tre ministerier om artiklen:

”Undersøgelsen finder ikke afgørende bevis for, at udsættelse for vindmøllestøj i en kort periode kan udløse en blodprop i hjertet eller et slagtilfælde. Resultaterne tyder imidlertid på, at det at blive udsat for lavfrekvent vindmøllestøj om natten, når man sover, muligvis kan udløse hjerte-kar-sygdomme. Men forskerne bag delundersøgelsen understreger dog samtidig, at resultaterne er baseret på ganske få tilfælde og derfor kan skyldes tilfældigheder.”

Dermed er dette første resultat på linje med andre studier, der heller ikke har fundet en klar sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Vindmølleindustrien tager godt imod udmeldingen fra de tre ministerier.

”Det er godt, at ministerierne så hurtigt forholder sig til denne første artikel, da der er et klart behov for, at myndighederne perspektiverer og tolker på konklusionerne. Det er de øverste myndigheder, der fastsætter rammerne for planlægning af vindmøller herhjemme, og artiklens resultater må nu indgå i dette arbejde, som vi i branchen naturligvis retter os efter, når ny konsolideret viden eksisterer,” slutter Jan Hylleberg.

Om studiet

I alt ventes der at blive offentliggjort 6 artikler. Hvornår de kommende 5 artikler offentliggøres afhænger af processen for peer-review og optagelse i et videnskabeligt tidsskrift.

De kommende fem artikler vil omhandle den eventuelle sammenhæng mellem vindmøllestøj og:  

  • Langtidseffekterne på hjerte-kar-lidelser
  • Depression
  • Højt blodtryk
  • Søvnforstyrrelser
  • Diabetes
  • Fødselsvægt

Læs mere

Du finder pressemeddelelsen fra bl.a. Sundheds- og Ældreministeriet her.

Selve studiet fra Kræftens Bekæmpelse kan findes her.

Læs notat fra Sundheds- og Ældreministeriet, der udlægger studiets resultater her (pdf).

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf