Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Høringssvar

 
 

Vindmølleindustrien laver løbende høringssvar til lovgivning på energi- og vindmølleområdet. Gennem høringssvar har Vindmølleindustrien mulighed for at videregive ekspertviden og synspunkter til udvalg i Folketinget.

Nedenfor kan du downloade de høringssvar som Vindmølleindustrien har produceret. For at kunne downloade publikationerne skal du bruge Adobe Acrobat Reader®
______________________________________________________________________

2018

12. oktober: Høringssvar - Analyseforudsætninger til Energinet 2018
Donwload (pdf) 

2. oktober: Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for nationale testcentre.
Download (pdf)

31. august: Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om støj fra vindmøller.
Download (pdf)

06. august: Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land.
Download (pdf)

24. maj 2018: Høringssvar - udkast til bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg.
Download (pdf) 

7. maj 2018: Høringssvar - Ændring af bekendtgørelse for systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. 
Download (pdf) 

6. april 2018: Høringssvar – REVIDERET udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud i 2018.
Download (pdf) 

26. februar 2018: Høringssvar - Udkast til fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning.
Download (pdf)

01. februar 2018: Høringssvar - Udvidelse af vindmølletestcentrene ved Høvsøre og Østerild.
Download (pdf)

29. januar 2018: Høringssvar - Udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud i 2018.
Download (pdf)

2017

15. december 2017: Høringssvar - Ændring af VE-loven.
Download (pdf)  

14. december 2017: Høringssvar - Ny elforsyningslov
Download (pdf)

28. november 2017: Høringssvar om udkast til ændring af Nettilslutningsbekendtgørelsen.
Download (pdf)

10. august 2017: Høring over udkast til ændring af VE-loven.
Download (pdf)

29. juni 2017: Høringssvar vedrørende bemærkninger til Kommuneplantillæg nr. 13 Revision af vindmølleplanlægning.
Download (pdf)

2016

11. november 2016: Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om justering af godtgørelsen til visse vindmøller (balancegodtgørelse).
Download (pfd)

2015

22. september 2015: Høringssvar om VVM for kystnære havmølleparker ved Sejerø Bugt og Smålandsfarvandet.
Download (pdf)

20. februar 2015: Høringssvar vedrørende ændring af nettilslutningsbekendtgørelsen
Download (pdf)

16. februar 2015: Høringssvar vedrørende samlelov om bl.a. afregningsvilkår for Horns Rev 3, støtte til 50 MW pulje til demonstrations-havmøller og opgørelse af produktionsomkostninger.
Download (pdf)

2014

4. februar 2014: Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU’s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030
Download (pdf)

3. februar 2014: Høringssvar vedrørende kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering
Download (pdf)

31. januar 2014: Høringssvar vedrørende rammebestemmelser for statsstøtte til miljø og energi
Download (pdf)

2013

17. december 2013: Høringssvar vedrørende det indre marked for elektricitets realisering og den mest effektive offentlige intervention
Download (pdf)

14. maj 2013: Høringssvar vedr. Energy Technologies and Innovation
Download (pdf)

15. februar 2013: Bemærkninger til nye bestemmelser om luftfartsafmærkninger af vindmøller
Download (pdf)

2012

19. december 2012: Høringssvar vedr. forslag til ændring af lov om fremme af vedvarende energi, inkl. kystnære møller
Download (pdf)

26. november 2012: Høringssvar vedr. støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg mv.
Download (pdf)

22. oktober 2012: Høringssvar vedr. revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.
Download (pdf)

13. september 2012: Bemærkninger til Hedensted Kommunes forslag til Temaplan for vindmøller
Download (pdf)

24. august 2012: Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller
Download (pdf)

15. august 2012: Høring vedr. forslag til lov om CO2-kvoter
Download (pdf)

13. august 2012: Bemærkninger til forslag om ændring af Billund Kommunes vindmølleplan
Download (pdf)

27. april 2012: Høring vedr. forslag til ændring af lov om fremme af vedvarende energi mv.
Download (pdf)


16. april 2012: Høring vedr. nedlæggelse af Center for Energibesparelser
Download (pdf)


16. april 2012: Høring vedr. fremme af konkurrencen på elmarkedet
Download (pdf)


17. januar 2012: Høringssvar: Teknisk forskrift TF 5.9.1 Systemtjenester
Download (pdf)

6. januar 2012: Vindmølleindustriens høringssvar på Energy Roadmap 2050
Download (pdf)

2011

29. december 2011: Bemærkninger til vejledning til bekendtgørelse om støj fra vindmøller
Download (pdf)

24. november 2011: Bemærkninger til bekendtgørelse om støj fra vindmøller 
Download (pdf)

18. november 2011: Høring vedrørende statslig reservation af arealer til udbud af havmølleparker
Download (pdf)

8. november 2011: Bemærkninger til Nyborg Kommunes forslag til Temaplan for vindmøller
Download (pdf)


4. november 2011: Høring vedrørende udkast til EU retsakt om energiinfrastruktur
Download (pdf)

31. oktober 2011: Høring vedrørende energidelen af Connecting Europe Facility
Download (pdf)

24. oktober 2011: Bemærkninger til Evaluering af garantiordning i lov om fremme af vedvarende energi
Download (pdf)

6. juli 2011: Bemærkninger til notat om revision af vindmøllebekendtgørelsen 2011
Download (pdf)


25. maj 2011: Bemærkninger til Tillæg 14 til Kommuneplan 2010-2022, Varde Kommune 
Download (pdf)

16. marts 2011: Høring af rapport om planlægning for testpladser til forsøgsmøller frem mod 2020
Download (pdf)

3. januar 2011: Høringssvar vedr. forslag til ændring af lov om testcenter for store vindmøller ved Østerild
Download (pdf)

2010

7. december 2010: Tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr
Download (pdf)


6. december 2010: Vindmølleindustriens høringssvar til kriterier for tildeling af gratis kvoter
Download (pdf)


27. oktober 2010: Høringssvar til ændring af "Ligningsloven og personskatteloven (Investering i vedvarende energi)"
Download (pdf)

29. september 2010: Vindmølleindustriens høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov omn Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi
Download (pdf)

13. august 2010: Høring af teknisk forskrift for vindkraftværker
Download (pdf)

11. august 2010: Høring af forslag til ændring af lov om at Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
Download (pdf)

25. juni 2010: Høring af kommissionens forslag til anvendelse af ubrugte midler under EU’s genopret-ningsprogram
Download (pdf)

5. maj 2010: Vindmølleindustriens kommentarer til den danske basisfremskrivning "Danmarks energifremskrivning april 2010", samt kommentar til den kommende handlingsplan for vedvarende energi
Download (pdf)

19. april 2010: Vindmølleindustriens kommentarer til udkast til ny vindmøllebekendtgørelse
Download  (pdf)

5. marts 2010: Vindmølleindustriens høringssvar til forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild
Download (pdf)

Seneste nyt:


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf